Střípky mých zájmů a mě samotné

-

Statistika

TOPlist

Kalendář

zajímavosti

Aura

Aurou nazýváme fluidické ovzduší každého člověka, vytvořené polarizací nebo kondenzací fluidických sil přírodních.
Aura jest živena kosmickými fluidy a lze ji zesíliti magickými úkony, zejména meditací, i zeslabiti výstřednostmi, rozpustilostmi atd.

Zbarvení
Jasnovidci vidí auru různě zbarvenou. Zkušenost přičítá tomuto zbarvení různý povahový význam.

Čerň zelenavá - prozrazuje zlobu
Hněď čokoládová - prozrazuje zlobu
tmavá - značí sobectví
světlá - značí žárlivost
Šeď olověná - označuje ochablost a smutek
světlá - označuje ochablost a bázlivost
zelenavá - označuje ochablost a prohnanost
Červeň nahnědlá - prozrazuje lakomství
ohnivá - prozrazuje zhovadilost
třešňová - prozrazuje lásku
růžová - prozrazuje přátelství
Modř světlá - značí mysticism
tmavá - značí náboženství
šeříková - značí vysokou duchovnost
Žluť červenavá - označuje intelektuálnost mocnou
jasná - označuje intelektuálnost vysokou
Fialová - značí zbožnost a lásku
Žádné komentáře