Střípky mých zájmů a mě samotné

-

Statistika

TOPlist

Kalendář

zajímavosti

Magické schopnosti

Někteří lidé věří, že mají mimořádné schopnosti, které umí ovládat jen málokdo. Jedná se o nadané a mimořádně citlivé jedince, nebo jen chytré podvodníky, kteří se inspirovali bájnými vyprávěními našich předků?

V dávných dobách neměl člověk k dispozici vymoženosti moderní doby, a proto musel spoléhat na svých pět smyslů a být vděčný za své přirozené schopnosti. Začalo se věřit v moc a vůli bohů. Lidé se k nim modlili v naději, že jim pomohou s řešením problémů běžného života, jako bylo obstarání bohatší úrody nebo odstranění nepříjemného souseda. Pro primitivního člověka jistě nebylo obtížné svými zbystřenými smysly najít vodu i tam, kde ji dnes najde geolog často jen s pomocí vhodných přístrojů. I přes velmi dobré výkony svých pěti smyslů a víru v boží vůli lidé vždycky toužili po nějakém šestém smyslu - dalším prostředku, který by pomáhal v řešení obtížných situací. Toužili po schopnosti, kterou by mohli alespoň ohromovat ostatní.

V moderních západních společnostech jsou lidé, kteří prohlašují, že disponují psychickými silami, většinou pokládáni za podivíny. Ve starověku však tehdejší média nebo věštci nebyli považováni za nestvůry na okraji společnosti. Už od pradávna existovali jedinci vybavení schopností vycítit věci, jež ostatní vnímat neuměli. Čím hlouběji do minulosti zajdeme, tím častěji objevujeme na těchto pozicích ženy. Byly uznávané léčitelky a vědmy. Používaly darů přírody k výrobě ochranných amuletů a štěstí přinášejících talismanů, k věštění a zabývaly se magií a bylinkářstvím.

Nadpřirozené jevy jako například strašidla, byla tehdy považována za naprostou realitu a vzbuzovala v lidech respekt a úctu. Byla popisována jako přírodní jevy a byly podávány návody, jak se k nim chovat a jak je zažehnat. Existoval právní řád, který pamatoval na to, jak civilně právně postupovat při koupi domu, kde straší. A strašilo všude. V každém městě, zámku, na hradě, ale i v prostých chalupách na vesnici. Dřívější pohanští bohové a bůžkové se vlivem křesťanství stali strašidly.

Úvodní strana Kladiva na čarodějnice

Křesťanství bylo také příčinou honu na čarodějnice. Vesnické vědmy a kořenářky církev sice nikdy neschvalovala, ale úřady se nesnažili jejich činnost zastavit. Nyní však církev hlásala, že každý, kdo vládne nějakými nadpřirozenými schopnostmi, musel toto nadání nutně získat od ďábla, a tudíž je vinen kacířstvím. Prohlásilo se, že všechny čarodějnice budou upáleny. Zákon míjel zákon, nebylo kam se schovat. Evropa byla v plamenech hranic upalujících žen. Děti, stařeny, ale i těhotné ženy byly bez milosti upalovány v "očisťujících plamenech boha Otce". Bylo vydáno dílo zvané Kladivo na čarodějnice (viz obrázek), které je rozsáhlým průvodcem pro odhalování, stíhání a trestání čarodějnic sepsané dvěma německými pronásledovateli čarodějnic v roce 1486.

V následujících 500-ti letech bylo upáleno více než 9 milionů žen a dětí. Žilami každé ženy probíhal chladný strach. Nikdo nebyl v bezpečí. Prohlášení za čarodějnici nebo její komplice znamenalo mučení a smrt. Dříve než vyjmenovali svých 12 společníků, viděli na vlastní oči, jak jejich děti byly mučeny nebo křičí upalováni zaživa.

K jednomu z posledních velkých projevů čarodějnické paniky došlo v roce 1692 v osadě Salemu v americkém státě Massachusetts. V Anglii se poslední soud proti čarodějnictví konal roku 1712, ve Francii roku 1745 a v Německu roku 1755. Ti, kdo i nadále věřili v ďáblovo vměšování do pozemských záležitostí, si své přesvědčení už raději nechávali pro sebe. Spojení čarodějnic se zlem však z podvědomí nikdy úplně nevymizelo a občasné výbuchy proti "čarodějnicím" byly zaznamenány v Evropě a USA ještě na počátku 20. století.

O mnoho let později se vědci začali velmi zajímat o mimosmyslové vnímání a vznikla většina dnešních pojmenování jednotlivých jevů. Nejznámějšími formami mimosmyslového vnímání je telepatie, psychokineze, telegnoze a bioaktivace. Existují, nebo jde jen o neuskutečnitelné přání z lidských snů? Kdo ví…

Existuje několik málo lidí, kteří jsou důkazem, že by tyto bájné schopnosti skutečně mohly existovat. Pokud vás to zajímá, můžete si přečíst skutečné příběhy. Pak už bude jen na každém z vás, zda chcete uvěřit…

Žádné komentáře